Bezpłatne szkolenia BHP

Nasza Firma - Alpha Bezpieczeństwo Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie organizują bezpłatne szkolenia okresowe bhp dla pracowników i pracodawców. Beneficjentami szkoleń mogą zostać ...........................

Czytaj więcej »

BHP w gastronomii

BHP w Gastronomi czyli podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp przyjmujących pracowników do pracy w gastronomii. Restaurator jak i każdy pracodawca ......

Czytaj więcej »

Mniej Dźwigaj - dbaj o kręgosłup - Alpha BHP Kraków Małopolska

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) to w Europie najczęstszy problem zdrowotny związany z pracą, który dotyka milionów pracowników.

Czytaj więcej »

DRUKI I FORMULARZE - Alpha szkolenia i kursy BHP Kraków Małopolska

Poszukujesz aktualnych druków i formularzy BHP? Zapraszamy do Naszej bazy. Nasza baza będzie regularnie aktualizowana.  

Czytaj więcej »

Bezpieczny start w pracy - Alpha BHP Kraków Małopolska

Film ma na celu podniesienie świadomości problemów, które napotykają młode osoby rozpoczynające nową pracę lub podejmujące pracę w nowym miejscu.

Czytaj więcej »

Szkolenia bhp, kursy bhp, itp.

Szkolenia bhp Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).  

Czytaj więcej »

Opowieść o znakach

Wprowadzenie do znaków i symboli BHP napotykanych w miejscu pracy. W filmie zilustrowano różnorodne sytuacje w miejscu pracy, w których znaki BHP odgrywają ważną rolę.

Czytaj więcej »

Bezpieczna konserwacja

Złe standardy konserwacji są poważną przyczyną wypadków w pracy i chorób zawodowych. Wiele wypadków ma miejsce w trakcie prac konserwacyjnych, z powodu braku konserwacji lub w wyniku niskiej jakości konserwacji.

Czytaj więcej »

Choroby Zawodowe - Postępowanie w przypaku zgłoszenia

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych

Czytaj więcej »

Chroń skórę

Film podnosi świadomość na temat zagrożeń związanych z narażaniem skóry na substancje szkodliwe (a czasem nie aż tak szkodliwe), sytuacji, w których dochodzi do takiego narażenia oraz sposobów uniknięcia ryzyka, ochrony skóry i zapobiegania szkodom.

Czytaj więcej »

Uwaga: Substancje niebezpieczne!

Napo bierze udział w serii krótkich scenek, w których ma do czynienia z substancjami chemicznymi, w tym również z substancjami drażniącymi, łatwopalnymi, żrącymi, toksycznymi lub szkodliwymi dla środowiska.

Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo w pracy… i poza miejscem pracy

Sytuacje związane ze spędzaniem wolnego czasu obejmują prowadzenie samochodu, zajęcia w domu, styl życia, spotkania towarzyskie i uprawianie sportu.

Czytaj więcej »

Ryzykowne sytuacje

„Ryzykowne przedsięwzięcie” opowiada o zagrożeniach i ryzyku w pracy oraz o potrzebie oceny ryzyka i podejmowaniu odpowiednich działań, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

Czytaj więcej »

Stop hałasowi

Hałas w pracy dotyka tysięcy pracowników. Celem filmu jest zilustrowanie niektórych głównych przyczyn utraty słuchu i podkreślenie konieczności kontrolowania hałasu u jego źródła

Czytaj więcej »

Czysta sprawa

Film ilustruje zagrożenia BHP, na jakie narażeni są pracownicy sektora utrzymania czystości i podwykonawcy, w tym poślizgnięcia i potknięcia, upadki, ręczna obsługa maszyn oraz praca w pojedynkę.

Czytaj więcej »

Na budowie

Celem filmu jest podniesienie świadomości na temat najczęstszych zagrożeń spotykanych na budowach oraz umożliwienie zastanowienia się nad środkami zapobiegawczymi adekwatnymi do danej sytuacji.

Czytaj więcej »

Podstawy

Film skupia się na powszechnych rodzajach ryzyka w miejscu pracy i nadaje się idealnie dla młodych osób o niewielkim doświadczeniu lub bez doświadczenia w pracy.

Czytaj więcej »

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Czytaj więcej »

Cennik Szkoleń i obsługi bhp

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem szkoleń oraz obsługi bhp

Czytaj więcej »